Thu từ đất đạt 37.128 tỷ đồng

.
(HNMO) - Năm 2017, tổng thu tài chính từ đất trên địa bàn thành phố Hà Nội được 37.128 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách thành phố - là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị.


Năm 2017, thành phố Hà Nội thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các quận, huyện, để thực hiện 1.992 dự án, với tổng diện tích 7.191,89ha, trong đó: 587 dự án do UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 1.405 dự án được thẩm định, đủ điều kiện để xác định ranh giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Tính đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tổ chức giao đất dịch vụ được 327,34ha, với 38.194 hộ (đạt 57,84%); công tác đấu giá quyền sử dụng đất thu được 7.955 tỷ đồng, đạt 79,6% kế hoạch; thực hiện xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với 93 dự án, xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất của 62 dự án, tổng thu tài chính từ đất được 37.128 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách thành phố Hà Nội.

Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kê khai đăng ký đất đai cho các hộ, toàn thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận lần đầu được 1.336.420 thửa đủ điều kiện (đạt 98,59%); cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho 196.441 thửa, đạt 100%...

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp cùng các ngành khẩn trương đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của thành phố (BT, BOT, PPP); đẩy nhanh công tác xác định giá đất, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phối hợp, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giao đất dịch vụ; tập trung quyết liệt thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại, là công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và là cơ sở dữ liệu chung của thành phố...

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng biểu dương những thành tích ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt được, đồng thời lưu ý ngành trong năm 2018, cần tập trung phối hợp với các bộ, ngành chức năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn chỉnh hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý khai thác khoáng sản hiệu quả hơn; quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu...
Ánh Dương
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
thu hồi đất giao đất đấu giá đất Hà Nội
Nguồn: hanoimoi.com.vn